Tasavvuf

zgara Görünümü:

41 Yasin ve Münacat Cüzü Ciltli - Huzur Yayınevi

(0)
24,00 TRY

Bilgisayar hatlı, kolay okunan, renkli Yasin-i Şerif ve Münacat Cüzü’nde; halk arasında üstün faziletlerinden dolayı çok okunan sûreler, namaz sûreleri, namaz dualarının yanısıra selam, hıfz (korunma), secde ve şifa ayetleri; Hizbul Bahr, İsm-i A’zam, Kenzül Arş, Süleyman Cezuli’nin ve Veysel Karani’nin münacâtları; sihir ve büyüden korunmak için, ..

41 Yasin ve Münacat Cüzü Fihristli Yasin Hafız Boy - Huzur Yayınevi

(0)
9,00 TRY

Bilgisayar hatlı, kolay okunan, renkli Yasin-i Şerif ve Münacat Cüzü’nde; halk arasında üstün faziletlerinden dolayı çok okunan sûreler, namaz sûreleri, namaz dualarının yanısıra selam, hıfz (korunma), secde ve şifa ayetleri; Hizbul Bahr, İsm-i A’zam, Kenzül Arş, Süleyman Cezuli’nin ve Veysel Karani’nin münacâtları; sihir ve büyüden korunmak için, ..

Adabı Muaşeret - Çelik Yayınevi

(0)
39,00 TRY

İslam, güzel ahlâktan ibârettir. Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizdir. Çünkü O´ nun mislini ne gökler, Ne de yerler görmemiştir. Müslüman olarak, mü´min olarak, İnsan olarak yaşamanın prensipleri, Edebleri vardır. Edeb, başlarda parlayan Bir taçdır ki, sultanların tacı Onun yanında çok sönük kalır. Güzel ahlâk ..

Adaletin Timsali Hz. Ömer - Hayat Yayınları

(0)
35,00 TRY

O, Müslüman olması için özel olarak dua edilendi. Faruk'tu; suçlu ile suçsuzu en güçlü bir şekilde ayırt edendi. Hakk, onun kalbine ve diline inmişti. Vahiy pek çok konuda desteklemişti onu. Din konusunda, Hakk'ın emirleri konusunda en titiz olandı. Yaşarken cennetle müjdelenmişti. Resulullah (sav) 'den sonra üzerine güneş doğan en hayırlı ik..

Aleviliğin Direniş Tarihi - Sınırsız Kitap

(0)
20,00 TRY

Bu kitapta, Alevi toplumunun dört devlet yapılanması olan Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde içinde bulunmuş olduğu durumlar, yaşam biçimleri, ayaklanmalar ve görmüş oldukları baskı ve zulümler tarihsel olarak sıralanarak bir sonuca gidilmiştir. Alevi toplumunun inanç sistemine ise ..

Aleviliğin Kökenindeki Mazda İnancı ve Zerdüşt Öğretisi - Berfin Yayınları

(0)
27,00 TRY

"... Alevilik kısa bir süre öncesine kadar tabu olarak görülürdü. Aleviliğin isminden bile söz edilmezken, son zamanlarda bu konuda bir yayın furyası başlatıldı. Ancak bölgenin değişik sorunlarında olduğu gibi, bu soruna da farklı ve çarpık yaklaşıldığını görmekteyiz. Alevilerin büyük bir kesimi kendilerini İslamiyetin bir mezhebi olarak kabul eder..

Aleviliğin Yazılı Kaynakları - Kripto Kitaplar

(0)
14,81 TRY

Bugüne kadar Alevîliğin yazılı kaynaklarının olmadığı ileri sürüldü. Alevîlik, sözlü kültür üzerinden anlaşılmaya çalışıldı. Bu nedenle Alevîlik çalışmaları, ne tam anlamıyla teolojik ve ne de tam anlamıyla halkbilimsel (folklorik) bir çerçeveye oturtulabildi. Kafalar karıştı. Sünnîlik çalışmaları ise, teolojik açıdan ve yazılı kaynaklar üzerinden..

Aleviliğin Yazılmayan Tarihi - Kripto Kitaplar

(0)
25,00 TRY

Son yüzyılda Alevîliği yazanlar, hep Alevîliğin öz kaynakları olmadığını ifade etmiş ve onun gerçeğini, özünü yok saymıştır. Farklı uluslara ve ırklara ait hurafelerin bir yansıması olarak kabul edilen Alevîlik, hep İslâm dışına itilmiş; inanç ve gelenekleri, mitolojik söylemlere boğularak başkalaştırılmaya çalışılmıştır. İnsanımızın, özellikle de ..

Ali'siz Alevilik - Berfin Yayınları

(0)
45,00 TRY

Ali'siz Alevilik; Türkiye'de aydınlanma ile Şeriatçılık arasındaki fikirsel ve ideolojik mücadelede turnusol kâğıdıdır, köşe taşıdır. Aleviliğin ilk kaynaklarını, tarihsel köklerini, dış etkilerini, Arap-İslam, Türk-İslam, İran-İslam dünyasındaki oluşum ve gelişimini irdeliyor. Alevi fikriyatının "Türklük veya Kürtlük"le özdeşleştirilmesini eleştir..

Alternatif Hadis Metodolojisi Ciltli - Otto Yayınları

(0)
40,00 TRY

Bu kitap, bütün Müslümanları yakından ilgilendiren varoluşsal bir mesele üzerindeki görüş ve eleştirileri paylaşmak amacıyla kaleme alınmıştır. Eser, bilimsel literatür taraması yanında, çeşitli yayınlardan da örnekler verilmek suretiyle zenginleştirilip güncel hâle getirilmiştir. Alternatif hadis metodolojisi, bağımsız bir usûl değil, genel met..

Ana Hatlarıyla Ahlak ve İslam Ahlakı - Ensar Neşriyat

(0)
26,00 TRY

İlahiyat Fakültesi öğrencileri için hazırladığımız ders notlarının bir mecmuu sayılan bu çalışmamızda biz, insanlığa gerçek saadeti vaat eden islâm'ın evrensel ahlak öğretisini, Kur'an ve Sünnet ışığında ele alıp âcizane tanıtmaya çalışacağız. Çalışmamızın birinci bölümde, genel ahlak Konuları ele alınmıştır. ikincinci bölümde, İslam dünyasındaki a..

Gösterilen: 1 ile 60 arası, toplam: 848 (15 Sayfa)