Tarih (Roman)

zgara Görünümü:

CAMUS BAŞKALDIRAN İNSAN

(0)
19,44 TRY

Adı: CAMUS BAŞKALDIRAN İNSAN Barkodu: 9789750818912..

Firavun İmanı

(0)
30,50 TRY

Adı: Firavun İmanı Barkodu: 9789750502194..

İSTANBUL TARIHI ARAŞTIRMALARI

(0)
45,00 TRY

Adı: İSTANBUL TARIHI ARAŞTIRMALARI Barkodu: 9786052957578..

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK – MÜCADELESI VE ÖZEL HAYATI

(0)
29,63 TRY

Adı: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK – MÜCADELESI VE ÖZEL HAYATI Barkodu: 9789750843273..

ŞU ÇILGIN TÜRKLER

(0)
45,00 TRY

Adı: ŞU ÇILGIN TÜRKLER Barkodu: 9789752201279..

SULTANI ÖLDÜRMEK

(0)
40,00 TRY

Adı: SULTANI ÖLDÜRMEK Barkodu: 9789750846076..

TÜRKİYE SON KALE

(0)
45,00 TRY

Adı: TÜRKİYE SON KALE Barkodu: 9786059059848..

100 Soruda Endülüs Tarihi - Titanic Yayınları

(0)
24,00 TRY

Gslamiyet’ in doğuşunun 100. Yılında Müslüman mücahidler Tarif b.Musa komutasında 500 kişilik bir keşif heyetiyle Endülüs diye anılan Gspanyol topraklarına ayak bastı. Müslümanların Avrupa macerası, son Gslam Devleti Nasriler’ in sultanı XII. Muhammed’ in, Badol Tepesi’ nden göz yaşlarıyla hazin ayrılışına kadar geçen yaklaşık 800 yılı ve inşa etti..

1492 The Gates Of Heaven - Kopernik Kitap

(0)
240,00 TRY

It is 1492, and Andalusia is being destroyed The victims have no one to look to Except for a sultan a sea away 1492: The Gates of Heaven is a work of historical fiction about the story of the expulsion of Jews and Muslims from Andalusia and Ottoman Sultan Bayezid II’s humanitarian rescue of these victims of persecution from the horrors of the Sp..

17. Yüzyıl İstanbulunda Rüyalar ve Hayatlar - Doğan Kitap

(0)
45,00 TRY

“Kelimeler, ölüyü bile diriltebilen ab-ı hayattır.” 17. yüzyıl İstanbul’unda Rüyalar ve Hayatlar biyografi yazma ve rüya anlatma geleneklerini zamanının önde gelen biyografi yazarlarından Nev’îzâde Atâyî odağından inceliyor. Atâyî’nin Hadâ’ikü’l-Hakâ’ik (Hakikat Bahçeleri) adlı eseri, bu dönemde oluşturulmuş biyografi kitaplarının en kapsamlıların..

1922 1923 Diplomat İnönü Lozan - Kırmızı Kedi Yayınevi

(0)
42,00 TRY

Lozan Barış Konferansı’nın açılış töreni için program belli olmuştu. Ev sahibi İsviçre Devlet Başkanı Haab bir “Hoş geldiniz” konuşması yapacak; konferansa katılan tüm delegeler adına da, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon teşekkür edecekti. İsmet İnönü “Ben de konuşacağım” dedi. İnönü’ye, “Böyle bir gelenek yok” dediler. İnönü ısrarla, “Ben d..

1960'tan Günümüze Türkiye Tarihi - İletişim Yayınları

(0)
60,00 TRY

1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi, genellikle tarih yazımı geleneğinin kapsamlı bir şekilde eğilmediği bir dönemin tarihini anlatıyor. Darbe, militarizm, sol, milliyetçilik, Kürt meselesi ve siyasal İslâm gibi belirleyici başlıkların yanı sıra, kitapta 19602014 arasında yaşanan siyasi, iktisadi, toplumsal ve kültürel dönüşümlere, önemli eşiklere de ..

2. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Fransız İlişkilerinde Krizler ve Çatışmalar - İlgi Kültür Sanat Yayınları

(0)
35,00 TRY

20. yüzyılın hemen başında Osmanlı Devleti ile Fransa arasında yaşanan diplomatik kriz görünürde bir borç meselesinden kaynaklanmış ise de arka planında devletler arasında dozu giderek artan emperyalist rekabet ve nüfuz mücadelesinin var olduğu anlaşılıyor. Almanya karşısında 1870'te Almann birliğinin öncüsü Prusya karşısında aldığı mağlubiyetin bi..

2. Abdülhamid Sanatkar ve Sanat Hamisi Bir Sultan (Ciltli) - Ötüken Neşriyat

(0)
105,00 TRY

Sultan II. Abdülhamid, yakın dönem Türk tarihinin en tartışmalı siyasî figürlerinden birisi olarak temayüz etmiş, 33 yıllık saltanatı bir kutuplaşmalar kalabalığının bugüne dek etkisini sürdüren ana başlıklarını belirleyecek kadar aktüel bir meseleye dönmüştür. Ayşe Ersay Yüksel’in elinizde tuttuğunuz çalışmasıysa bu konuların uzağında, suhuletle e..

2. Abdülhamid ve İslam Birliği - Ötüken Neşriyat

(0)
45,00 TRY

Bugüne kadar II. Abdülhamid ve dönemi hakkında yazılanlar gerek övgüde gerekse yergide daima aşırıya kaçmıştır. Bunun başlıca sebebi ana kaynaklara inilmemesi olmuştur. Elinizdeki kitap bu dönemin dinî ve sosyal politikalarını objektif olarak tesbite çalışmıştır. Yerli ve yabancı birinci elden kaynaklara müracaatla, dönemin şartlarını ve imkânların..

2. Dünya Savaşında Askeri Hatalar - İş Bankası Kültür Yayınları

(0)
28,00 TRY

Savaş, sonuçları önceden kestirilebilen bir sanat değildir. Ne denli maharetli komutanlar tarafından yönetilirse yönetilsin, savaşın gidişatının öngörülememesine korku ve endişeler de eklenince, akla hayale gelmedik bir kaosa hazırlıksız yakalanmak işten bile değildir.Hele muharebe alanındaki performansın bilimsel operasyonel analizlere tabi tutulm..

36 Gün Gelibolu Çıkarmalarının Anlatılmamış Öyküsü - İş Bankası Kültür Yayınları

(0)
36,00 TRY

Bütün savaşlar gibi Çanakkale Savaşı’nda da istihbarat çok önemliydi Gelibolu’ya çıkarma kararı alan İtilaf devletleri, çıkılacak noktaları saptamak, kendilerini karşılayacak kuvvetin insan ve ateş gücünü öğrenmek, sahildeki tahkimatların düzenini tespit etmek için çaba harcıyorlardı. En gelişmiş devletlerden oluşan bu ittifakın istihbarat yetkilil..

50 Tarihi Anekdot - Orenda

(0)
25,00 TRY

Tarih, gerçek hikayeler ve biraz da mizah: İşte akşam yemeklerinin yıldızı! Sakin bir günün akşamı, güzel yemekler ve mükemmel bir sofrada eksik olan bir şeyler hala var; anekdotlar… Tarihi sıkıcı bulanların aksine bu kitap, sizlere onun eğlenceli, komik ve şaşırtıcı yönünü vadediyor. • ABD Başkanı kenevir yetiştiriyordu! • Bu salgın hastalık da..

70li Yıllarda Türkiye Sazlı Cazlı Sözlük Görecek Günler Var Daha - Yapı Kredi Yayınları

(0)
65,00 TRY

Bu kitap 70’li yılların Türkiyesi’nin ritmiyle salınan, şarkılı türkülü, sazlı cazlı bir sözlük. 1970’lerin birikimini anılarla, öykülerle, plaklarla dile getiriyor. Eski gazete ve dergi sayfalarını kılavuz edinerek, o günlerin lisanına, sesine, soluğuna sadık kalmaya, serüvenine ortak olmaya çalışıyor. A’dan Z’ye, Abba’dan Zülfü’ye 70’li yıllar: ..

Abdülhamid'in Dış Politikası - Kronik Kitap

(0)
30,00 TRY

Abdülhamid'in Taktik ve Stratejik Dünyası “Feroze Yasamee, çalışkan, geniş bilgili ve 19. yüzyıl Osmanlı-Balkan tarihinin üstadı bir tarihçi. Sultan Abdülhamid ve döneminin dış politikası için ciddi okuma yapmak isteyenlere tavsiye edilir.” İlber Ortaylı Büyük zayiatlar verildiği, önemli toprakların kaybedildiği ve mali olarak kriz boyutunda sor..

Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı 2 - Ketebe Yayınları

(0)
36,00 TRY

Oyun yeni baştan başlıyor... Tarih yeniden yazılıyor... Kurtlarla dans devam ediyor... Mustafa Armağan Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı 2’de yine özgün belge ve bilgilere dayanarak Sultan Abdülhamid’in bugüne kadar anlatılmayan yönlerini okurlarına sunuyor. Abdülhamid’siz bir yüz yıl yaşadık. Onun yokluğunda bir imparatorluğun un ufak oluşuna ve o en..

Ah Endülüs - Beyan Yayınları

(0)
50,00 TRY

Endülüsteki müslümanların Endülüsü fetihleri, hristiyanlarla ilişkileri, kurdukları medeniyet, daha sonraki süreçte yıkılışı ve hristiyanların müslümanlara uyguladıkları mezalim...

Akdeniz’de Savaş - Kronik Kitap

(0)
40,00 TRY

İKİ BÜYÜK İMPARATORLUĞUN AKDENİZ’DE KIRAN KIRANA MÜCADELESİ… 16. yüzyılda denizlerdeki rekabet ne durumdaydı? Osmanlı ve İspanyol donanmaları nasıl seferber ediliyordu? Gemilerin inşasından silahlandırılmasına, tersane faaliyetlerinden donanma görevlilerine nasıl bir süreç işliyordu? Akdeniz’deki Osmanlı ve İspanyol filoları kuvvet olarak ne durumd..

Alaturka Saatleri Ayarlama Geç Osmanlı’da Zaman ve Toplum - İş Bankası Kültür Yayınları

(0)
28,00 TRY

Zaman kavramı ve zamanı ölçme araçları toplumsal ve kültürel tarihin belki üzerinde yeterince durulmamış, çok önemli bir parçasıdır. Avner Wishnitzer, 18. yüzyıl sonundan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda zaman kavramı ve araçlarında yaşanan değişimi, modernizm ve reform çabalarıyla da ilişkilendirerek incelediği bu çalışmasıyla önemli bir boşluğu..

Alman Belgelerinde Türk Alman İlişkileri - İlgi Kültür Sanat Yayınları

(0)
25,00 TRY

Yabancı kaynaklar bağlamında Türkiye üzerine çalışmalarda çoğunlukla İngiliz kaynaklar kullanılagelmiştir. Diğer dillerdeki arşiv araştırmaları çok yetersizdir. Bu durumun nedeni, İngilizcenin dışında diğer dillerde araştırma yapan tarihçilerin az olmasıdır. Halbuki Çince, Rusça, Latince, Almanca, Farsça vb. kaynaklar olmadan Türk tarihini eksiksiz..

Altıncı Yok Oluş - Okuyan Us Yayınları

(0)
61,00 TRY

Son yarım milyar yılda tam beş kitlesel yok oluş yaşandı; dünyada yaşam çeşitliliği aniden ve dramatik ölçüde azaldı. Peki gözlerimizin önünde yeni bir kitlesel yok oluş yaşanıyor olabilir mi? “Altıncı Yok Oluş harika bir kitap... Büyük, ani değişikliklerin yaşanabileceğini, bunun olasılık dışı olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Bunlar daha önce ya..

Anadolu'da Türkmen Aşiretleri - Yeditepe Yayınevi

(0)
23,00 TRY

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en kalabalık konar-göçer topluluğu olan Türkmenler, Diyarbakır-Erzurum hattında yaylak-kışlak hayatı sürdürürlerdi. Onlar XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu’ya dağıldılar. Diyarbakır’dan başka Ankara, Aydın, Karaman Türkmen aşiretlerinin yeni yaylak ve kışlak alanları oldu. Osmanlı merkezî yönetiminin Bozulus T..

Anılar Belleğimizin Bekçileridir - Ayrıntı Yayınları

(0)
25,00 TRY

“İnsan yaşamında bazı dönemler vardır ki içinde yaşarken de önemli olduğunu hissedersiniz ama yıllar geçtikçe bu önem daha da artar. Sizden bağımsızlaşır. Size ait bir anı olmaktan çıkar ve kendi tarihini yaratır.” (Zülfü Livaneli, Sevdalım Hayat) Bu bir kahramanlık hikayesi değil. Bu yalnızca, zamanın sisleri ardında kalan bir gençlik hatırası. B..

Gösterilen: 1 ile 60 arası, toplam: 1005 (17 Sayfa)