Deneme

zgara Görünümü:

HAYALLERIN ALLAH A EMANET

(0)
20,00 TRY

Adı: HAYALLERIN ALLAH A EMANET Barkodu: 9786052063859..

Abbas Yolcu - İş Bankası Kültür Yayınları

(0)
16,00 TRY

Bu kitap Attila İlhan'ın 1949-1952 yılları arasında, o dönem için yepyeni olan bir üslupla kaleme aldığı ve Varlık dergisinde bölüm bölüm yayımlanmış gezi yazılarından oluşuyor. Ama nasıl gezi yazıları? Aslında bir kısmı bugünden dönüp bakıldığında bir günü almayacak gibi görünen, ama zamanında başlı başına birer macera olan gezileri anlatıyor: İz..

Aforozmalar - Sıfır Yayınları

(0)
18,00 TRY

Mahallelerden sitelere taşındık, metropollere yerleştik, yalnızlaştık. Sosyal medya ile kendi mahallelerimizi kursak da yalnızlığımız giderek katlandı. Hayatta kalabilmek ya da kabul görebilmek için sadece sosyal alanlarda değil sosyal medyada da maskeler takmaya başladık. Murat'ın aforozmaları kimliksiz kimliklere atılan tokat gibi; sert, derin ve..

Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu - Sel Yayıncılık

(0)
24,00 TRY

''Yeryüzünün belli başlı mitolojik kentlerinden biri İstanbul, kentin şahdamarı Beyoğlu. Her yiğidin harcı değil böyle zorlu bir konuyu kuşatmak. Salâh Birsel'in boşuna en ünlü kitabı olmamıştır: Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, yayımlandığı 1976 yılından bu yana, edebiyatımızın kült kitaplarından biri sayılagelmişse, bunun en somut nedeni bir benzerinin ka..

Akasya ve Mandolin - Dergah Yayınları

(0)
19,00 TRY

Yazarın Şehir Mektupları başlığı altında yazdığı denemeler "İstanbul" odağında toplandı ve bunlardan bir kısmı aynı adla kitaplaştı. Akasya ve Mandolin bu çerçevede vücut bulan yazılarla birlikte sosyal ve kültürel hayatımızın değişen çehresini ele alıyor...

Akif'e Dair - Kapı Yayınları

(0)
20,00 TRY

Ortada birbirinden farklı iki Akif olduğu kesin... Biri cemiyet-i beşeriyeye hizmet için yazan ‘Akif, diğeri de kendisi (!) için yazan Âkif. Çelişki mi? Tutarsızlık mı? Yol değiştirmek mi? Nedir bu farklılığın sebebi? Hangisi gerçek? Âkifimizin hangi yönünü öne çıkarmalı: Sanatını mı, fikirlerini mi, şahsiyetini mi? Tanzimatın getirdiği ikilikler t..

Aklımda Kaldı - 5 Şubat Yayınları

(0)
9,26 TRY

Bazı insan ve olayların hayatımıza tesadüfen girmediğini anladığımdan beri değişen bakış açımla, başardıklarımın arasındaki yolculuk aktarımı bu kitap sadece. Tüm bunları deneyimlerken acılarım, hüzünlerim, sevinçlerim de var, olmaz mı? En derinine kadar yaşadığın pişmanlıklarla örüyorsun dünya yumağını. Bazen iplerini çözmek zor olsa da, başarmada..

Alayına İsyan - Can Yayınları

(0)
27,50 TRY

Savaşa, devlete, düzene, sisteme, aileye, şiddete, ahlaka, mülkiyete karşı, kadına, hayvana, aşka, cinselliğe, sokağa, isyana dair, öfkeli, gözüpek, cüretkâr, kışkırtıcı, kafa karıştırıcı, yoldan çıkarıcı, sorgulatan ve aykırı düşünceler…..

Allah Cümlemizi Korusun - Profil Yayıncılık

(0)
22,00 TRY

“Yazar değilim ben. Bir şeyler yazmakla yazar olunamayacağını iyi biliyorum. Heybemde öyle süslü kelimelerim yok… Ne kimsenin derdine derman olabilirim, Ne de yol olabilirim yolunu kaybetmişlere… Merhem de olamam kanayan yaranıza mesela… Derdinize derman olamam belki ama dermanın kimde olduğunu söyleyebilirim… Yol olamam belki size ama doğru yolu g..

Altın Çayırlar - Şule Yayınları

(0)
15,00 TRY

Şairin dediğine bakılırsa önce beyazdı karga. Ve güneşin de fazlasıyla beyaz olduğuna kanaat getirmişti. Güneşin kalbini gagalamaya karar verdi. Kararını hayata geçirdi. Ertesi gün güneşin kalbinin daha da büyüdüğünü gördü hayretle. Bir daha sapladı gagasını güneşin kalbine. Güneşin kalbi öylesine parladı ki karga kapkara oldu birdenbire. Bir Şair ..

Anayasa - Başka Kafa Yayınları

(0)
30,00 TRY

Ülkemizin ilk sivil anayasası çıktı. Mecelle, Kanun-i Esasî, 1. Meclis, 2. Meclis, 60 ihtilâli, 12 Eylül darbe anayasaları derken nurtopu gibi kişisel anayasamız oldu. Mevlâna İdris tarafından kaleme alınan ilk kişisel Anayasa’nın dibacesi şöyle: “Yeni bir Anayasa için hem kişisel, hem de toplum olarak yeterince beklediğimizi düşünüyorum. Hukuk tah..

Anekdotlar - Kopernik Kitap

(0)
35,00 TRY

Anekdot anlatmak, az imkân ile çok iş başarmaktır. Çin’in geleneksel kültürü içinde, hem filozofların anlattıklarında hem de halk kültüründe çok etkileyici anekdotlar vardır. Bunlar zaman ve mekânı aşarak nesiller boyunca insanların fikirlerini ve hayatlarını etkilemiştir. Anekdot anlatmanın işte böyle büyük bir etkisi vardır, çünkü anlatan ve dinl..

Anlat Sen Seversin Yalanı - Olimpos Yayınları

(0)
25,00 TRY

Kadın! Beş harfin yan yana gelerek oluşturduğu sihirli sözcük. Anlamı nedir diye lügatlerde aramaya kalkarsanız her dilde aynıdır manası. Güçlüdür mesela, barıştır, sevgidir, annedir, acıdır, gerçektir, güzeldir, eşsizdir, çocuktur, samimidir, hırçındır, merhametlidir. Ve emin olun kadın, benim saymaya havsalamın yetmediği pek çok şeydir aslında. ..

Annemiz Aşktır - Doğan Kitap

(0)
27,00 TRY

Feride Çetin Annemiz Aşktır ’da dünyaya faydalı olma yollarını tarayan ve başkalarıyla dert ortaklığı kurdukça zenginleştiğini fark eden bir kadının portresini sunuyor; tökezlediği, karanlığa düştüğü anları korkusuzca anlatıyor. Sevginin dişil gücünün şifalandıracağına inanan, kendi yolunu çizmeye ant içmiş bir kadının ilkgençliğinin dökümü adeta… ..

Aptallık Üzerine - Sel Yayıncılık

(0)
16,00 TRY

Aptallığı aptallık yapan nedir? Modern edebiyatın büyük yazarlarından Robert Musil’e göre aptallık zekâ eksikliği değil, daha çok duygu hatasıdır, üstelik tam olarak kavranması imkânsızdır. Bazen deha ve aptallık öylesine iç içe geçer ki, onları birbirinden ayırmak mümkün olmaz. Üstelik onun üzerine konuşmak başlı başına bir paradoksa neden olur: ..

Aramızdaki Ağaç - Metis Yayınları

(0)
17,00 TRY

Sema Kaygusuz’un düz yazılarını bir araya getirdiği Aramızdaki Ağaç 21 yazıdan oluşuyor. "Şimdi diyorum ki dost, aramıza koyacağımız udu henüz hak etmedik biz. Meragi’nin bestelediği Şirazi güftelerinden bihaber kan koklayan vahşi hayvanlar gibi kör olası cahilliğimizle ömürsüz güzelliği arıyoruz yüreğimizde. Ne kültürsüzlükle ne de savaşla açıkl..

Arayış - Sınırsız Kitap

(0)
15,00 TRY

Aramak Bilimde sanatta fikirde ya da dinde Her eser ve perspektifte Tutulmuş yeminlerde Yerine getirilmiş sözlerde..

Aşk Estetiği - Kapı Yayınları

(0)
29,00 TRY

Aşk, bir medeniyet yıldızına nasıl dönüşür? İslam inanç ve kültürü kendi medeniyet estetiğini nasıl inşa etti? Mimari, süsleme sanatları, şiir, edebiyat, güzelliğin sırrını keşfetmek için hangi eşiklerden geçti? Dünün poetik ve estetik mirası nasıl ve kimler tarafından devralındı, hangi krizleri yaşadı? Beşir Ayvazoglu o her zamanki zarif v..

Aşk Üzerine - Ren Kitap

(0)
25,00 TRY

“Aşk lezzetli bir çiçektir, fakat insanın onu yetiştiği korkutucu uçurumdan toplayacak cesareti olmalıdır.” Salzburg’un tuz yataklarından birine kışın çıplak kalmış bir ağaç dalı, terk edilmiş alanlarından birine atılır. Tuz yatağının derinliklerinde gömülü kaldığı zaman boyunca ağaç dalı muhteşem güzellikteki kristallerle kaplanmış halde bulunur...

Aşk ve Ölüm Üzerine - Can Yayınları

(0)
15,00 TRY

Patrick Süskind, aşkın izini sürdüğü denemesinde geçmişten günümüze Batı’nın düşünce, kültür ve edebiyat dünyasının yönünü belirlemiş İlkçağ düşünürlerini, mitolojik ve kurmaca kahramanlarını ve yazarları yanına alarak duygu dünyasına doğru düşünsel bir yolculuğa çıkartır okurunu. Aşk nasıl tanımlanagelmiştir? Sokrates’in Phaidros’ta ifade ettiği ..

Aşk Ya Da Hiç - Kitapita Yayınları

(0)
22,00 TRY

Aşk Ya Da Hiç Bil duy hisset iyi değilim - Senin bana için gidiyordu eskiden İçin gidiyor şimdi benden Bunun bir şiiri olmalıydı Bir adı Bir anısı Bir ince ağrısı... Ben senin kokundum Unutma.....

Aşka Aşık Adam - 5 Şubat Yayınları

(0)
18,52 TRY

Yaşın kaç diye kendini sakın sorgulama. Anı yaşadığımız hayat yolculuğunda mutluluğunu kimseler için erteleme. Unutma bugün belki de yaşadığın son günün. O zaman sen, Mutlu kal…..

Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri - Sel Yayıncılık

(0)
28,00 TRY

Kimse gidecek kadar kahraman, kalacak kadar vatansever değil." Bir yanda işkenceler, kayıplar, ölümler, katliamlar, sürgünler... Diğer yanda umut, mücadele ve direnç... Sevincin ve coşkunun, acı ve umutsuzluğun yanı başında filizlenişinin tanıklığı. Çaresizlikten mücadele, baskılardan direniş yaratan bir halkın fotoğrafı. Aşkın ve Savaşın Gündüz v..

Aşkmeran - Kitapita Yayınları

(0)
23,00 TRY

Aşkmeran Diyorlar ki: ‘‘Eden bulur.’’ ‘‘İnanmayın!’’ böyle değil... Eden, yine aşka yeni bir beden bulur. Başkasına gidecek olan, Ne yapsanız, gitmek için bir neden bulur. Size kalan acıdır... Acı mı? Hâlâ tokasını saklarken,saçlarını başkasının okşamasıdır. Biten o dev aşkın ardından, Ömrünüzce bitmez o sese can veren iki kelimenin cinneti: ‘‘Ya..

Asla Vazgeçme - Cenova Yayınları

(0)
20,00 TRY

Şu an bu kitabı elinize alıp da arka kapağını okuyorsanız eğer, onu bırakmayın ve içini açın. Çünkü, orada hayallerinin gücüne inanıp, Hayatın tüm koşulsuz yanına inat, vazgeçmek nedir bilmeyen bir Tuğba değil de, belki de kendinizi bulacaksınız...

Ateş Anıları 2 Yüzler ve Maskeler - Sel Yayıncılık

(0)
46,00 TRY

Eduardo Galeano’nun en önemli eserlerinden Ateş Anıları üçlemesinin ikinci cildi Yüzler ve Maskeler’in odağında bu kez, Yeni Dünya’da köleliğe ve sömürüye başkaldırıların yaşandığı, bağımsızlık savaşlarının verildiği on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllar var. Özgür ve birleşik Latin Amerika için mücadele eden büyük lider Simón Bolivar’dan, ezilen..

Avarelik Görgüsü - Ketebe Yayınları

(0)
18,00 TRY

“Anlayışıma göre bir üniversite, öğrencilerine dersler ve müfredat, diploma ve ümit kadar avarelik hakkında bir görgü, bir terbiye, bir zenginlik de vadetmelidir. Öğrencilerini mensup oldukları eğitim programından olduğu kadar, yönetmeyi bildikleri, bilgilerine oylum ve revnak kazandıracak bir avarelik görgüsünden de mezun etmelidir. Hemen biraz aç..

Ay Tiradı - Şule Yayınları

(0)
20,00 TRY

Ay, yanaklarıma tuzlu damlalar serpiyor. Orman perileri ipekten kanatlarını saklıyorlar rüzgârlarını esirgemek için. Umudumu kaybetmedim. Biliyorum susuzluktan yere düşeceğim anda fışkıracak hayat. Buz gibi sular yüzümden süzülüp bir ark açacak kendine ve gitgide yatağını genişleterek önce bir dereye sonra bir ırmağa dönüşecek. Bir yaz gecesi, bir ..

Aydınlar Üzerine - Can Yayınları

(0)
17,00 TRY

20. yüzyılın önde gelen aydınlarından Jean-Paul Sartre, romanları, oyunları ve düşünce yazılarıyla varoluşçuluğu olduğu kadar bütün bir yüzyılın gençlerini de etkilemiştir. Aydın kimdir? Kendisini ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokan, insan ve toplum adına kabullenilmiş gerçeklerin ve bundan kaynaklanan davranışların tümünü sorgulama iddiasında ol..

Gösterilen: 1 ile 60 arası, toplam: 577 (10 Sayfa)