Araştırma İnceleme

zgara Görünümü:

NEDEN MÜSLÜMANIM

(0)
29,00 TRY

Adı: NEDEN MÜSLÜMANIM Barkodu: 9786050616439..

.Çocuk Hikayelerindeki Kahramanların Çocuklara Rol Model Olma Durumları - Yargı Yayınları

(0)
29,00 TRY

Yargı Yayınları Çocuk Hikayelerindeki Kahramanların Çocuklara Rol-Model Olma Durumları Son yıllarda önemli gelişme gösteren çocuk edebiyatına yönelik, Türk edebiyatının tanınmış yazar ve şairleri tarafından değerli eserler kaleme alınmıştır. Bu eserler çeşitli açılardan ele alınıp yorumlanabilir. Bu çalışma, 1999-2013 yılları arasında çocuklar içi..

100 Büyük Roman 1 - Ötüken Neşriyat

(0)
25,00 TRY

Özet - Teknik - Kritik - Karakter Analizleri - Yazar Biyografileri Batı Edebiyatını iyi öğrenmek için bu edebiyatı oluşturan eserler ve yazarları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. "100 Büyük Roman" bu ihtiyacı karşılamak için hazırlanmış ve dört cilt halinde okuyucuya sunulmuştur. Roman nasıl okunur? , Romancının realite görüşü, Romandaki karakt..

100 Büyük Roman 3 - Ötüken Neşriyat

(0)
25,00 TRY

Batı Edebiyatını iyi öğrenmek için bu edebiyatı oluşturan eserler ve yazarları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. "100 Büyük Roman" bu ihtiyacı karşılamak için hazırlanmış ve dört cilt halinde okuyucuya sunulmuştur. Roman nasıl okunur? , Romancının realite görüşü, Romandaki karakterler, Romancı nasıl çalışır?, Karakter belirtilmesi, Romana bakış ..

1915 Olaylarının İç Yüzü - Kopernik Kitap

(0)
30,00 TRY

İlk baskısı 1928’de yapılan bu çalışma, Ohannes Ap-resyan isimli bir Ermeni subayının 19. yüzyılın sonla-rından 1921’e kadar geçen sürede şahit olduğu kanlı olayları birinci ağzından okura anlattığı hatıralarından oluşuyor. Öznel bir anlatı tarzı olan eser, Apresyan’ın zaman zaman özeleştiri ve empati yaptığı bölümlerle tarih araştırmacılarına Biri..

3. Dünya Savaşı - İnkılap Kitabevi

(0)
20,00 TRY

Büyük Savaş ne zaman çıkacak? Hangi nedenlerle çıkacak? Kim başlatacak? Kimler arasında yapılacak? Hangi coğrafyada olacak? Nasıl cereyan edecek? Üçüncü Dünya Savaşı da genel yapısı itibariyle diğer iki büyük savaşa mı benzeyecek? Yaşayan uluslar ve devletler olarak dünyanın geleceği nasıl görünüyor? Barış, hiçbir devletin bütçe ayırmadığı, b..

4. Murad Şarkın Sultanı - Kronik Kitap

(0)
24,00 TRY

Zamanın İskender’i, Şarkın Sultnanı Bağdat ve Revan Fatihi IV. Murad “Bizim tarihimizde askeri eğitim görmediği ve sancağa çıkmadığı hâlde IV. Murad gibi bir dâhi vardır. 17. yüzyılın en büyük mareşalidir. O devirde dünya üzerinde ona denk düşecek bir başka deha yoktur. 12 yaşında tahta çıkan bu genç adam, 19’unda devlete hâkim oldu. 28 yaşında da..

40 Santim - Elma Yayınevi

(0)
35,00 TRY

Hepimiz telaşlardayız. Neredeyse gölgemiz bile bizi takip edemeyecek. O kadar yani! Üstelik çetele tutar gibi yaşıyoruz. Kaç yere gittik, ne kadar çok şey yaptık, kaç kişi tanıyoruz, ne kadar çok şeye sahibiz, ne kadar kazanıyoruz? Ardı arkası kesilmeyen bir “Kaç”lar silsilesi içerisindeyiz. Oysa tam da bunu yaparken hayatın kendisini “Kaç”ırıyoruz..

Adalet - Çınaraltı Yayınları

(0)
25,00 TRY

“Adalet” altı harften oluşan kısa ama keskin bir kelime. Varlığı insanlık için huzur ve mutluluk, dünya ve ahiret saadeti; yokluğu zulüm, yoksulluk, yoksunluk, toplumsal kargaşa, savaş, ölüm ve gözyaşı… Adalet; etkisi tüm dünyayı ve insanlığı kapsayan kavram.Kaf Dağı’nda Anka Kuşu, kuşun ağzında zeytin dalı, serçenin göz yaşı, kafeste yaşayan kuşu..

Ahmet Hangi Tanpınar - Lim Yayınları

(0)
20,00 TRY

Bir yanda, sıkıntılar içinde “huzur” arayan, “zaman kırıntıları”nda hayalinin abidesini ören, harflerin kâğıda değil, yüreğe düşenine inanan, diğer yanda yaşarken inanılmaz bir hikâyesi olsun diye kendisini özel, önemli, değerli, seçilmiş biri gibi hissedilmesine yarayacak tuhaflıklar yapan bir Tanpınar… Bir yanda, Huzur romanındaki Mümtaz karakte..

AKPnin Kısa Tarihi - Sia Kitap

(0)
35,00 TRY

“AKP ile Cemaat arasında bir ortakyaşarlık (sembiyotik) ilişkisi vardır. Bu ilişki takır tukur bir mekanik ilişki değil, tam anlamıyla bir biyolojik ilişkidir, yani iki canlı varlığın iç içe geçmiş hayati ilişkisidir. Herhangi bir şekilde biri zarar görürse ikincisi de zarar görür. Peki bu ilişki neden sona erdi, ortakyaşam ilişkisi sona erince tar..

Algı Yönetimi - Kripto Kitaplar

(0)
20,00 TRY

İnsanların düşüncelerini kendilerine ait zannetmesi yani insanların algılarının yönetilmesi, başarılı bir pro-pagandaya, etkili bir psikolojik savaşa, örtülü operas-yona veya enformasyon savaşına maruz kalması so-nucunda gerçekleşir. Tarih boyunca algıları yönetenler bu alanda mükemmeliyeti yakalamak adına yeni yön-temler keşfetmiş ve günümüzde bun..

Alıntılar - Kırmızı Kedi Yayınevi

(0)
35,00 TRY

Alıntılar, yazınımızın büyük emekçilerinden Tahsin Yücel imzalı, zamanlar üstü bir kitap. Denemeci, romancı, eleştirmen, çevirmen, akademisyen Tahsin Yücel’in kısa bir dönemi kapsayan ama sesi ve yankısı bugünlerde ‘’daha iyi’’ duyulan köşe yazıları Alıntılar. Tepeden dibe, herkesin ölçüsüz davrandığı, bu ölçüsüzlüğünden utanmak bir kenara gurur ..

Almanyada Yükseköğrenim - Eğitim Kitabevi

(0)
32,00 TRY

Üniversitelerin hiçbir politik ve dinî baskı unsuru olmadan öğrencileri ile felsefi tartışma yaratan ortamlar olarak evrensel ölçekte bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip kurumlar olduğuna inanılır. Üniversite kavramı Latince “universitas” kelimesinden alınmıştır. Üniversite felsefi tartışma ortamında akıl sürecini duygusal sürecin önüne alır ve kişile..

Amerika Birleşik Devletleri Halklarının Tarihi 1492’den Günümüze - İmge Kitabevi Yayınları

(0)
86,00 TRY

ABD'yi nasıl bilirsiniz? 2. Dünya Savaşı'nın ardından ve özellikle Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra dünyaya hükmetmeye, kendi kurallarını bütün uluslara acımasızca dayatmaya çalışan, kapitalizmin ve teknolojinin zirvesine ulaşmış, emperyalist bir ülke olarak elbette. Ama bir de öteki Amerika var. Bu kitapta Howard Zinn, işte bu "öteki" Amer..

Amerika’da Gazetecilik - Kopernik Kitap

(0)
50,00 TRY

Gazetecilik günümüzün en önemli işlerinden biri; aynı zamanda çok hızlı değişip dönüşen bir meslek. Her gün milyonlarca kelime kullanılarak oluşturulan metinlerle insanlara haber, bilgi, eğlence, tanıtım ve reklam iletimi yapılıyor. Milyonlarca kelimelik haber ve bilginin çok büyük bir bölümü -bir hesaba göre üçte ikisi- New York'tan, yani ABD'den..

Ana Türk Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım - Kripto Kitaplar

(0)
16,00 TRY

Zübeyde Hanım’ın hayatı Osmanlı Devleti'nin son yıllarına tesadüf etmiş ve çileler içinde geçmiştir. Genç yaşta kaybettiği üç çocuğunun acısının üzerine kocası Ali Rıza Bey’in vefat etmesi onun hayatında derin yaralar açmıştır. Bütün sevgisini verdiği oğlu Mustafa Kemal’in devleti kurtarma arzusu, Zübeyde Hanım’ın çileli yaşantısında ayrı bir sayfa..

Anadolunun Fetih ve İslamlaşma Tarihi - Ötüken Neşriyat

(0)
40,00 TRY

FÜTUHAT: İLK İSLAM FETİHLERİNDEN OSMANLI’YA İSLAMLAŞMA: SELÇUKLU FETİHLERİNDEN CUMHURİYET’İN İLANINA İlk İslam fetihleriyle birlikte Anadolu’nun güneyinde (Sugur/Avâsım) başlayan sınırlı bir İslamlaşma olmuşsa da akamete uğramıştır. Anadolu’nun İslamlaşması Türklerin fetih, iskân ve uzun soluklu politikalarıyla tamamlanmıştır. Çağrı Bey’in Pasinle..

Anadolu’nun Sırları - Maya Kitap

(0)
34,00 TRY

Modern dünyaya miras kalan pek çok icat, keşif ve yeniliğin ilki, Anadolu topraklarında kurulmuş irili ufaklı medeniyetlerde ortaya çıkmıştır. Bu kitap, Anadolu’nun sırlarla dolu kadim tarihini keşfetme serüvenine çıkmak isteyenlerin, bilgi karmaşasına boğulmadan, doyurucu üstelik keyifli ve anlaşılabilir bilgiler edinmelerini sağlamak amacıyla yaz..

Ankara Savaşı (1402) - İlgi Kültür Sanat Yayınları

(0)
10,00 TRY

Osmanlı Devleti’ni merkezi bir imparatorluk haline getirmek için yürüttüğü politikalar ve askeri seferlerle büyük ölçüde bunu başaran Yıldırım Bayezid; Moğol İmparatorluğu’nu yeniden kurmak için Orta Asya, Altın Orda, İran, Hindistan ve Mısır seferlerine çıkan Timur’a karşı Ankara Savaşı’nda büyük bir bozguna uğradı ve esir düştü. Osmanlı tarihind..

Antik Dönemde Felsefe ve Sanat - Kozmos Yayınları

(0)
24,00 TRY

Gerçekliğe ulaşma çabasında kendi yolunu çizen iki bağımsız alan... Buluştukları ortak nokta ise insan... Onları, birbirinden ayrı düşünülmesi imkânsız iki unsur kılan... Antik Çağ'ın felsefesini ve sanatını da böylesi düşünsel bir bütünün parçaları olarak görmeyi zorunlu kılan... "Antik Dönemde Felsefe ve Sanat" başlığını taşıyan bu çalışma, insa..

Aptalı Tanımak - İnkılap Kitabevi

(0)
24,00 TRY

Şu anda Türkiye’ye egemen olan cehalet yönetimi, toplum olma bilincimizde büyük yaralar açmıştır ve açmaya da devam etmektedir. Öncelikle, toplumun bir grup olarak rasyonel düşünme yeteneğini silip süpüren yobazlık ve düşünceye değil korkuya dayanan cemaat yaşamının hortlatılması, toplumsal dokumuzu derinden yaralamıştır. Buna ilaveten eğitimimizde..

Aramızda Kalmasın Kadınlığın Mahremiyet Atlası - Doğan Kitap

(0)
29,50 TRY

“El âlem adlı örgütün tüzüğünde apaçık bir çifte standart uygulaması vardı. Bense bu çifte standartlara göre el âlemin kabul edilebilir gördüğü makul kadın değildim, olma ihtimalim dahi kalmamıştı. Aslında el âlemin adı ataerki, mahalle baskısının adı da eril tahakkümdü.” Bize önemsiz olduğu söylenen; özel ve mahrem kalması dayatılan ama gündelik ..

Arap Edebiyatında Tahkik Geleneği ve 20. Yüzyıl Meşhur Muhakkikler - Eğitim Kitabevi

(0)
30,00 TRY

İlme adanmış hayatlar, geçmiş ilmi birikimin yeniden yoğrulması, gelecek nesillerin yolunu aydınlatacak birbirinden değerli çalışmalar, hocalık, öğrencilik, tedrisat ve ders halkaları. Elimizdeki değerli ilmi hazinenin kaybolmasını engelleyen nadir şahsiyetler. Onları ve hizmetlerini tanıma adına… Muhammed İbrahim el-Kettânî, 1936 yılından 1955 yı..

Aryanlar - Alfa Yayınları

(0)
31,00 TRY

Irk olgusunu yalnızca filoloji ya da antropoloji açısından ele almak; kültürel gruplar arasında çanak çömlekler, araçlar, silahlar ve etnik ya da dilsel gruplardan yola çıkarak belli bağlar tanımlamak bazen yanıltıcı olabilir. Bu yanılgıdan kaçınmak için arkeolojik bulguları tarihsel bütünlüğü ve gelişim içinde kavrayıp yorumlayan Gordon Childe, ar..

Aşktroloji - Az Kitap

(0)
20,00 TRY

Aşk ve astrolojinin birleşimi olan Aşktroloji, burçların karakterimiz üzerindeki etkilerini ünlü kişiler üzerinden ele almaktadır. Ünlü ressam Frida’nın Diego’ya olan saplantılı sevgisine, Turgut Uyar’ın Tomris Uyar’a olan büyük tutkusuna, Özdemir Asaf’ın Yıldız Moran’la coşkulu evliliğine, John Lennon’un Yoko Ono’ya olan fedakâr sevdasına, Beckha..

Asyanın Ayak Sesleri - Hayat Yayınları

(0)
35,00 TRY

Gaddar Batı, artık çirkin yüzünü aleni göstermekten çekinmiyor. Ve bilmiyor ki bu, onun sonu olacak... Çünkü Allah küfrü abat eder ama zulmü asla! Zulme rıza gösterenler, zulmü teşvik edenler, kendi geleceğini hazırlıyor. Emin olabilirler ki mazlumdan hak ettikleri miktarda merhameti görecekler. Devran bir fırıldaktır. Bugün güç sende ise yarın ba..

Atatürk Etkisi - İnkılap Kitabevi

(0)
33,00 TRY

Son 150 yıllık Türkiye tarihini “iflas, işgal, direniş, kurtuluş” sözcükleriyle özetlemek mümkündür. İşte “Atatürk Etkisi”, iflasa ve işgale karşı direnişi ve kurtuluşu yaratan etkidir. Türkiye'yi emperyalist işgalden, saray/sultan baskısından ve geri kalmışlıktan kurtaran etkidir “Atatürk Etkisi”. Türkiye tarihinin son 400 yılında, Türk milleti..

Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi - İnkılap Kitabevi

(0)
56,00 TRY

Bildiklerinizi unutmaya ve geçmişi "özgürce" yeniden düşünmeye hazır mısınız? Atatürk’ün "şaşırtan" tarih bilgisinin "sırrı" nedir? Atatürk, Türk Tarih Tezi’ni neden ve nasıl geliştirmiştir? Türk Tarih Tezi’nin "gizlenen" kaynakları nelerdir? Türk Tarih Tezi, "ırkçı mıdır?" "antidemokratik midir?" "bilim dışı mıdır?" Türk Tarih Tezi’yle Atatürk Mil..

Atatürk'ü Öldürme Planları - Kripto Kitaplar

(0)
20,00 TRY

Osmanlı Devleti çöküyor, ardında bırakacakları ise birileri için iştah kabartıyordu. Emperyalist güçler Anadolu coğrafyasından kadim Türk milletini silmek için sabırsızlanıyordu. Mondros’un imzalanmasıyla istek ve arzuları resmiyet kazanmış, işgal ve tasfiye yerli işbirlikçilerin de yardımıyla başlamıştı. Onları durduracak artık hiçbir güç ve engel..

Atatürkün Gizli Kurtuluş Planları Parola Nuh - İnkılap Kitabevi

(0)
31,00 TRY

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın altyapısını, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmadan çok önce hazırlamıştır. Kurtuluş Savaşı, Atatürk'ün, 13 Kasım 1918 ile 16 Mayıs 1919 tarihleri arasında İstanbul'da yaptığı çalışmalar sonunda Şişli'deki evinde hazırladığı "gizli kurtuluş planları" doğrultusunda yürütülmüş ve başarıya ulaştırılmıştır. • Kur..

Gösterilen: 1 ile 60 arası, toplam: 530 (9 Sayfa)