Hukuk

zgara Görünümü:

Adli Hakimlik Hakimlik İş Hukuku Konu Anlatımı - A Kadro Eğitim Kurumları

(0)
40,00 TRY

Bu kitap ayrıntılı anlatımıyla temel bir kaynaktır. Adli Hakimlik sınavına yeni eklenen İş Hukuku testi için gerçek anlamda bir başucu kitabıdır. Sanayi Devrimi’nde buharın ve kömürün yarattığı enerji gücü keşfedilmesi ile birlikte fabrika kavramı ve “işçi” sınıfı ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun merak ve iştahı bulunan enerji güçleriyle birleştiğin..

Boşanmanın Hukuki Sonuçlarında Arabuluculuk - Sümer Kitabevi

(0)
22,00 TRY

Boşanma, çocuklar ve eşlerin kişi ve malvarlığı hakları üzerinde sonuçlarını doğurmaktadır. Kişisel ilişkilerin devamının büyük önem taşıdığı boşanma olgusunda, uyuşmazlığın medeni ve barışçıl yöntemlerden biri olan arabuluculuk ile çözüme kavuşturulabilmesi hususu, bu kitapta inceleme konusu yapılmaktadır. Bu çalışmanın ilk bölümünde, genel olara..

Dönüşen Toplum Dönüşen Hukuk 3 Phronesis - Sümer Kitabevi

(0)
24,00 TRY

Dönüşen Toplum – Dönüşen Hukuk Serisi’nin bu üçüncü kitabında, yönteme ilişkin tartışmaların hukuk sosyolojisi açısından bir adım daha ileriye götürülmesi ve bu girişimin de daha pratik odaklı bir perspektifle güçlendirilmesi istenmiştir. Diğer yandan, yöntem kavramının göndermede bulunduğu “izlenen yol” içeriğinden ziyade, yeni hukuksal mecraların..

Hukuk Metodolojisinin Sorunları - Nora Kitap

(0)
42,00 TRY

Hukuki bilgi nasıl olanaklıdır? Hukuki çıkarımı, hem hukuki hem de çıkarım yapan nedir? Olgu ve olaylar ile normlar arasındaki bağ nasıl kurulur? Bir olgu ve olayın tanıtlanmasıyla bir gerekçelendirmenin kanıtlanmasını ayırt eden nedir? Kuralların, çözüm beklentilerini karşılamadığı durumlarda hüküm nasıl inşa edilir? Yargılamayı kendileriyle temel..

Hukuk Muhakemeleri Kanunu - Beta Basım Yayım

(0)
12,00 TRY

*Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu *Bilirkişilik Kanunu *Tebligat Kanunu *Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik *Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun *Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi..

Hukuk Nedir - Zoe Kitap

(0)
30,00 TRY

Hukuk nedir? Cevap fazlasıyla açık ve basit gibi görünüyor. Oysa Cemal Bâli Akal’ı tanıyan okuyucular, bu kitapta “hukuk şudur ya da budur” gibi beylik cevaplara yer verilmediğini tahmin etmiş olmalılar. Bu tahminlerinde de haklılar. Benzer sözcüklerin tarihte hiç değişmeden kalan benzer anlamlara sahip olduklarına ilişkin inancın, insanı kolaycı ç..

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu 1 - Sümer Kitabevi

(0)
25,00 TRY

Ülkemizde yargının durumunun pek de iç açıcı olmadığı aşikâr. İş yükü, yapısal sorunlar, çatışma kültürü, bürokrasi ve siyasi kararsızlıklar bu alanın başlıca sorunları olarak işaret edilebilir. Her büyük sorunda olduğu gibi "eği¬tim şart" mortosu ile işe hiç değmeden teğet geçmek de mümkündür. Oysa sorunların bir parçası olmak yerine mevcut siste..

Hukuka Giriş - Der Yayınları

(0)
55,00 TRY

Kitabımızın görmüş olduğu ilgide çeşitli etmenlerin rolü vardır. Bunlar şöyle özetlenebilir: - Hukuk, toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar demetinin en önemli bölümünü oluşturan bir bütündür. Ancak, ahlak, din ve görgü kuralarıyla hukuk arasında ilişkiler ve etkileşimler olduğuda bir gerçektir. Bu nedenle, kitapta, hukukla ahlak, din ve görgü k..

İcra ve İflas Kanunu - Beta Basım Yayım

(0)
13,50 TRY

*İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği *Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği *Lisanslı Yediemin Depoları Ücret Tarifesi *İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ..

İnsan Hakları Hukuku - İstanbul Bilgi Üni.Yayınları

(0)
30,00 TRY

İnsan Hakları, günümüzde gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde, hemen her gün yeni bir tartışma yaratan, gündemden hiç düşmeyen bir konudur. Dinamik bir kavram olan İnsan Haklarının kapsamı, bir yandan kabul edilen yeni uluslararası sözleşmeler gibi belgelerle genişlemekte; öte yandan da başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere ..

Kamu İhale Hukuku - Dorlion Yayınları

(0)
75,00 TRY

Kamu kurum ve kuruluşlarının kamu hizmeti için gereksinim duyduğu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. İstekliler, idarelerin açtığı ihalelere teklif vermek suretiyle katılmaktadır. Üzerinde ihale bırakılan istekli ile idare arasında edimin ifası için imzalanan sözleşmele..

Medya ve Adil Yargılanma Hakkı - Eğitim Kitabevi

(0)
45,00 TRY

Gazeteler insanları henüz soruşturma aşamasında manşetlerinden suçlu ilan edip hedef gösterebilir mi? Adil Yargılanma Hakkı nedir? Gazeteciliğin kamusal görevi soruşturma haberlerinde nasıl yerine getirilmelidir? Adil Yargılanma Hakkı’nı gözeten haberciliğin ilkeleri nelerdir? Medyada 2007’den sonra giderek yoğunlaşan soruşturma ve yargı haberleri ..

Roma Borçlar Hukuku Dersleri - Der Yayınları

(0)
30,00 TRY

Roma Hukukunun zamanımızın hukuk sistemlerini önemli ölçüde etkilemiş olduğu artık herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Fransa, Almanya, İsviçre kanunlarında görülen bu etki iktibas olayları ile tüm dünyaya yayılmış, Türkiye’de Atatürk devrimleri çerçevesinde bu etkiden nasibini almıştır. Roma Hukuku’nun modern hukuklara etkisi özellikle Borçlar Hu..

Savunma Saldırıyor - Metis Yayınları

(0)
17,00 TRY

Kimsiniz? Neyi temsil ediyorsunuz? Nedir tarihsel olarak varlık nedeniniz? Bunlar yargıçların, savcıların ve sanıkların her davanın eşiğinde kendi kendilerine sormaları gereken sorular. Savunma politikasında her zaman iki yöntem olmuştur: Varolan adalet mekanizmasını kabul eden uyum savunmaları (Dreyfus, Challe) ve yeni bir gerçekliği gözler önüne ..

Türk Anayasa Hukuku Dersleri - Ekin Basım Yayın

(0)
55,00 TRY

Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “kutular” içinde verilmiştir. Kitapta toplam 190’dan fazla kutu vardır. Keza ..

Gösterilen: 1 ile 36 arası, toplam: 36 (1 Sayfa)