Açıköğretim Sınavları

zgara Görünümü:

Açılın Ben Çocuğum - Elma Yayınevi

(0)
29,00 TRY

Bu kitap, aileleri okulla tanıştırmak ve okulun içinde yaşananları eğitimci gözüyle yansıtmak; eğitimcilere de ailelerin penceresinden yansıyanları göstermek için yazılmıştır. Okul ve aile arasındaki çatışmaların çocukları ve gençleri nasıl etkilediğini, onların tutkularını nasıl yıllar içinde eksilttiğini; kurulacak okul-aile ilişkisinin nasıl olm..

Aşkın Celladı ve Diğer Psikoterapi Öyküleri - Remzi Kitabevi

(0)
37,50 TRY

Saul, Stockholm'den gelen ve açamadığı üç mektuptan dolayı niye acı çekiyordu? Thelma'yı geçmişteki bir aşk macerasına bu kadar bağlayan şey neydi? Carlos'un maço fanteziler', onu yavaş yavaş öldüren kanseri kabullenmesine nasıl yardımcı oldu? Elinizdeki bu kitapta, psikoterapist Irvin D. Yalom'un yalnızlık, ölüm korkusu, yaşama amacını yitirme ..

Bavyera Eyaleti Eğitim Sistemi - Eğitim Kitabevi

(0)
32,00 TRY

Bavyera Eyaleti Almanya Federal Cumhuriyeti`nin en büyük ve en eski 16 eyaletinden biridir. Ülkede her eyalet kendi eğitim politikasını hazırlayıp uygular. Dolayısı ile eğitim sistemlerinde yerel farklılıklar vardır. Eyaletteki eğitim sistemi esnek bir yapıya sahiptir. Okullar arası geçişlerde her çocuğun bireysel gelişimi göz önünde bulundurulur v..

Beyin Davranış İlişkileri Üzerine Konferanslar ve Dersler 2 - Üsküdar Üniversitesi Yayınları

(0)
52,00 TRY

Üsküdar Üniversitesinin açılmasından kısa bir süre sonra “Beyin ve Davranış İlişkileri Üzerine KONFERANSLAR ve DERSLER, Tarih- Teori- Pratik” isimli bir kitap bu yeni üniversitenin ilk kitabı olarak yayınlandı. Bu kitapta, yeni açılan üniversitenin sağladığı motivasyonla Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ hazırladığı ve anlattığı derslerle farklı ortamlarda s..

Bilimsel Araştırma Yazma El Kitabı - Eğitim Kitabevi

(0)
25,00 TRY

Bilimsel çalışmaların sahip olmaları gereken bazı temel prensipler vardır. Bu açıdan bilimsel çalışma hazırlama ve yazmada başlangıç olarak bu temel prensiplerin öğrenilmesi, bu prensiplere göre yazı yazmaya başlanması, zamanla yanlış yaparak, yanlışlardan ders çıkararak ve tecrübe ederek akademik yazı yazma becerisinin geliştirilmesi gerekmektedir..

Bilinçaltı Reklamcılık ve İletişim Teknikleri - Abaküs Kitap

(0)
32,50 TRY

Bu kitap, multidisipliner yaklaşımla yazılan “Subliminal İşgal” kitabının ardından gelen akademik ilgi ve katkılarla ders kitabı formatında yazılmıştır. Gözden geçirilmiş bu baskıda da, okurların eleştiri ve katkıları göz önünde bulundurulmuş; akademik bilgi üretim sürecine uygun bir akış izlenmiştir. Yazar, sistemin dayattığı meta kültürüne karşı..

Çalışma ve Toplum Sosyolojik Yaklaşımlar, Temalar ve Yöntemler - Nobel Yayın Dağıtım

(0)
42,00 TRY

Çalışma meselesi, sosyal bilimlerin birçok alanının bir kesişme noktasını oluşturmaktadır. İktisattan, işletme yönetimine, kamu yönetiminden siyaset bilimine, insan kaynakları yönetiminden sosyal politikaya ve psikolojiye ve elbette sosyolojiye kadar birçok alan şu ya da bu şekilde, merkezi veya tali bir mesele olarak çalışma temasını içerir. Ancak..

Çeviri Göstergebilimi Çerçevesinde Yazınsal Çeviri İçin Bir Metin Çözümleme ve Karşılaştırma Modeli - Eğitim Kitabevi

(0)
37,50 TRY

Anlam arayışı kuşkusuz hayatımızın en temel arayışlarından biri. Bu arayışı kendine başlıca hedef olarak seçmiş bir bilim dalının oluşturulacağı, yirminci yüzyılın başında, modern dilbilimin kurucusu İsviçreli bilgin Ferdinand de Saussure tarafından müjdeleniyor. Aslında dil ve edebiyat alanından çok daha önceleri tıp ve askerlik alanında ortaya çı..

Çeviri Öğretimi - Hiperlink Yayınları

(0)
25,00 TRY

Çeviri öğretiminin anlam ve öneminin pekişebilmesi bakımından çevirinin toplumsal yaşamımız bağlamında taşıdığı anlam ve önemine işaret etmekte yarar vardır. Toplumsal yaşamımızda çeviri etkinliğinin taşıdığı biçimlendirici etki düşünüldüğünde çeviri öğretiminin de kaynak metin ile erek metin arasındaki ilişkinin irdelenmesinin çok daha ötesinde- g..

Çeviri Üzerine Gözlemler - Hiperlink Yayınları

(0)
35,00 TRY

Çeviri Üzerine Gözlemler adlı bu kitapta çeviribilim alanında çalışmalar yürüten on yazarın araştırması yer almaktadır. Dilek Doltaş, Esra Birkan Baydan, Seda Taş, Özüm Arzık Erzurumlu, Sevcan Yılmaz Kutlay, Hülya Boy, Gülsüm Canlı, Kadir İlbey Çakıroğlu, Hilal Öztürk Baydere, Öznur Yanar Torbalı Çevirinin farklı yönlerine ilişkin gözlemlerin bulun..

Çeviribilimde Araştırmalar - Hiperlink Yayınları

(0)
34,00 TRY

Çeviribilimde Araştırmalar adlı bu kitapta on yazarın hazırlamış olduğu ufuk açıcı, kapsamlı araştırmalar yer almaktadır. Işın ÖNER, Ayşe Banu KARADAĞ, Nilüfer ALİMEN, Senem ÖNER BULUT, Banu TELLİOĞLU, Muhammed BAYDERE, Aytül DURMAZ HUT, Umut Can GÖKDUMAN, Alper Zafer GÜNEŞ, Ayşe Betül SAYIN…..

Çeviribilimde Bilimsellik-Öznellik Sorgulamaları - Hiperlink Yayınları

(0)
20,00 TRY

Çeviribilimde Bilimsellik-Öznellik Sorgulamaları adlı bu kitapta bir sosyal bilim olarak çeviribilimde öznelliğin yeri ve çeviri sürecine dâhil olan çeşitli öznelerinin konumlarına dair kuramsal bir sorgulama bulacaksınız...

Çocuk ve Drama - Palme Yayıncılık

(0)
50,00 TRY

Çocuk ve Drama kitabı öncelikle; - Okulöncesi eğitimi öğretmenlerine, - Üniversitelerin çocuk gelişimi ve okulöncesi bölümlerindeki öğrencilere, - Meslek liselerinin çocuk gelişimi ve okulöncesi bölümlerindeki öğrencilere, - 2-6 yaş çocuğu olan anne ve babalara bir rehber, bir ışık olacaktır...

Coğrafya Tarihi Felsefesi ve Temel Kavramları - İdil Yayıncılık

(0)
32,00 TRY

Bir ders kitabı şeklinde kurgulanmış olan Coğrafya: Tarihi, Felsefesi ve Temel Kavramları, bu baskısında tümüyle gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Kitap, bu hâliyle coğrafyanın tarihi, felsefesi ve metodolojisine ilişkin eksiksiz bir giriş niteliği taşımakta; beşerî coğrafyanın post-modern ve post-yapısalcı “dönüş”ündeki kilit düşünceleri detay..

Çok Düzeyli Regresyon Modelleri HLM Uygulamaları - Nobel Yayın Dağıtım

(0)
16,00 TRY

Bu kitap, araştırmacılara çok düzeyli regresyon modellemelerini ve HLM programı aracılığıyla analizin nasıl gerçekleştirileceğini açıklamak için hazırlanmıştır. Dört bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde çok düzeyli regresyon modellemelerinin istatistiksel temellerine değinilmeye çalışılmıştır. İki, üç ve dördüncü bölümlerde ise tamamen örnek bir a..

Değerler Eğitimi Ansiklopedisi (Ciltli) - Edam Yayınları

(0)
125,00 TRY

Kapsamlı, güncel ve pratik bir kaynak niteliğindeki bu eser hem konunun uzmanları için hem de uzman olmayan kişiler için kolay ve anlaşılır bir biçimde hazırlandı. Bütün başlıklar, tarihsel bağlamları oluşturularak anlaşılır bir üslupla ele alındı ve kullanım kolaylığı için alfabetik olarak sıralandı. Bir zamanlar yalnızca dinî eğitim kurumlarının ..

Dilin En Güzel Tarihi - İş Bankası Kültür Yayınları

(0)
24,00 TRY

Düşüncelerimizi düzenlemek, fikirlerimizi paylaşmak, iletişim kurmak, sevmek, belki de düş kurmak için vazgeçilmez bir araç olan dil kesinlikle insanın ayırıcı niteliğidir, öylesine doğal bir yetenektir ki biz onun ne kadar olağanüstü olduğunu unuturuz. Her insan konuşmaya yatkın olarak doğar, ama bunu yapmayı öğrenmesi gerekir. Çok eski zamanlarda..

Dillerin Kökeni Üstüne Deneme Hasan Ali Yücel Klasikler - İş Bankası Kültür Yayınları

(0)
10,00 TRY

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev’den Toplum Sözleşmesi’ne ve Emile’e, İnsanlar Arasında Eşitsizliğin Kaynağı’ndan İtiraflar'a, insanlık tarihine çığır açan Aydınlanma düşüncesinin en önemli Romantik düşünür-yazılardır. Melodi ve Müziksel Taklit ile İlişki İçinde Dillerin Kökeni Üzerine Deneme ise, Rousseau’nun i..

Din Eğitimi - Ensar Neşriyat

(0)
30,00 TRY

Üniversitelerimizde, Din Eğitimi Anabilim Dalı'nın doğuşundan bu yana, öğrencilerimize yönelik kapsamlı bir din eğitimi ders kitabı ortaya konamamıştır. Her meslektaşımız, daha çok kendi çalışmaları doğrultusunda ya da farklı kitaplar veya kitap bölümleri ve makalelerle derslerini yürütmeye çalışmışlardır. Fakat bu durum, hem konu birlikteliğini sa..

Düşünen Türkçe - Ötüken Neşriyat

(0)
35,00 TRY

Kelimelerle düşünen insanın, diliyle zihni arasında kuvvetli bir bağ vardır. Zihnimizin kanavasına yerleşen düşünce, dil sayesinde hayat bulurken dil de insanın tarihî macerası içinde gelişerek yeni düşüncelere yol almamızı sağlar. Bu, bilhassa Türkçe için her dilden fazla geçerlidir. Türkçe, kelimenin tam anlamıyla düşünen bir dildir. Başlıbaşına ..

Eğitim Bilimine Giriş - Paradigma Akademi Yayınları

(0)
45,00 TRY

Bu kitap, içerigini en güncel, anlasılır ve ilgi çekici sekilde ortaya koyan kapsamlı bir çalısmanın ürünüdür. 14 bölümden olusan kitap farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenler tarafından titizlikle kaleme alınmıstır. Kitabın içerigi kavramsal boyutları ön plana çıkartan ilk bölümden baslayarak, küresellesmenin etkisiyle birlikte degis..

Eğitim Bir Kitle İmha Silahı - Edam Yayınları

(0)
32,00 TRY

Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı adlı çalışma, John Taylor Gatto’nun, geleneksel okul eğitimi yaklaşımlarına geliştirilen eleştirilere eklediği tüyler ürpertici bir metafor… Gatto bu çalışmasında, okulun insana verdiği zararın rasyonel ve kasıtlı olduğunu gösteriyor. Gatto’ya göre modern pedagojinin esas işlevi, nüfusu yönetilebilir kılmak. Zorunlu e..

Eğitim Sisteminin En Önemli Ortaklarından Biri Olan Veliyi Anlamak - Eğitim Kitabevi

(0)
29,00 TRY

Bu kitapta eğitim sisteminin en önemli ortaklarından biri olan veli kavramına farklı bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır. Velinin okuldan beklentilerinin neler olduğu, eğitim profesyonellerinin velilerle ilişkilerinin nasıl olması gerektiği, velinin eğitim sistemine katılımının faydaları ve öğretmenlerin zor velilerle çalışırken nasıl hareket..

Gösterilen: 1 ile 60 arası, toplam: 209 (4 Sayfa)